Stosowanie kotew Philipp Sandwich (DE)

Ściany warstwowe są często łączone wewnętrznie za pomocą kotew. Różni producenci oferują własne programy obliczeniowe. STRAKON pozwala stosować produkty firm Philipp, Halfen, Pfeifer und Schöck. Geometria 3D ściany warstwowej jest automatycznie przenoszona do odpowiedniego programu obliczeniowego. Po zakończeniu projektu wszystkie elementy montażowe są automatycznie instalowane w modelu STRAKON 3D ściany warstwowej.

Budownictwo ogólne / inżynierskie

Ściana i strop z betonu masywnego (DE)
Modelowanie balkonów 3D (DE)
Planowanie 3D z szablonem 2D PDF (DE)
Zbrojenie po okręgu leja 3D (DE)
Zbrojenie 3D w STRAKON (DE)
Model BIM w konstrukcjach żelbetowych i stalowych (DE)

Budownictwo prefabrykowane

Modelowanie ścian Sandwich, wbudowane akcesoriów 3D, zbrojenie 3D (DE)
Projektowanie form szalunkowych balkon 3D (DE)
Prefabrykowane elementy konstrukcyjne i planowanie elewacji 3D (DE)
Stosowanie kotew Philipp Sandwich (DE)
Projektowanie form szalunkowych Schody 3D (DE)
Projektowanie schodów (DE)

Planowanie BIM

Wizualizacja projektów BIM (DE)
Kontrola modelu i kontrola kolizji 3D (DE)
Proces BIM dla inżynierów budownictwa (DE)
Projektowanie otworów BIM (DE)

Tutorial STRAKON

Wydanie rysunku - wydruk listy - drukowanie - wydanie pliku (DE)
Zbrojenia 2D-3D-Cube - Planowanie zbrojenia BIM (DE)
Od modelu 3D do rysunku 3D (DE)
Ściana i strop z betonu masywnego (DE)
Nowy rysunek - Interfejs użytkownika - Administracja rysunków (DE)
Kolory - Pisaki - Listwa narzędziowa (DE)
Quickbox (Ulubione) (DE)
Linie - Teksty – Tabelka rys. - Symbole (DE)
Wymiary – Koty wysokościowe (DE)
Doświadcz STRAKONa jeszcze intensywniej na naszym kanale DICAD-YouTube "DICADofficial".