CAD / BIM Biblioteki w Schöck

Schöck
Isokorb® jako akcesoeia 3D w formacie STRAKON (*.smd) (od wersji 2022)

Wybierz typ Isokorb® i zapisz plik ZIP na lokalnym komputerze lub na komputerze w sieci. Rozpakuj zawartość pliku, np. do aktywnej ścieżki danych "Akcesoriów 3D (External to project)". Oprócz pliku 3D (*.smd), plik ZIP zawiera również powiązany plik administracyjny (*.zinf) dla każdego akcesorium.

CXT-Typ
CXT-Typ-K CXT-Typ-K-F
RT-Typ
RT-Typ-K RT-Typ-Q-P RT-Typ-SK RT-Typ-SQ
IDock®
IDock
T-Typ
T-Typ-A T-Typ-B T-Typ-D T-Typ-EQ T-Typ-F T-Typ-H T-Typ-HP T-Typ-K
T-Typ-K-BH T-Typ-K-F T-Typ-K-HV T-Typ-K-ID T-Typ-K-O T-Typ-K-O-F T-Typ-K-U T-Typ-K-U-F
T-Typ-K-WO T-Typ-K-WU T-Typ-O T-Typ-Q T-Typ-Q-ID T-Typ-Q-P T-Typ-Q-PZ T-Typ-Q-Z
T-Typ-S T-Typ-SK T-Typ-SQ T-Typ-Z
XT-Typ
XT-Typ-A XT-Typ-B XT-Typ-C XT-Typ-D XT-Typ-EQ XT-Typ-F XT-Typ-H XT-Typ-HP
XT-Typ-K XT-Typ-K-BH XT-Typ-K-F XT-Typ-K-HV XT-Typ-K-ID XT-Typ-K-O XT-Typ-K-O-F XT-Typ-K-U
XT-Typ-K-U-F XT-Typ-K-WO XT-Typ-K-WU XT-Typ-O XT-Typ-Q XT-Typ-Q-ID XT-Typ-Q-P XT-Typ-Q-PZ
XT-Typ-Q-Z XT-Typ-SK XT-Typ-SQ XT-Typ-Z
ComBAR
TA-D TA-H
Tronsole
Typ-T
Uwaga: Ten zakres produktów jest ważny tylko w Niemczech.


Wbudowane części 3D w formacie IFC - Katalogi online

Schöck