Obowiązują ogólne zasady funkcjonowania DICAD Systeme GmbH.

Gwarantujemy:
Wykorzystywanie danych wyłącznie do celów wewętrznych firmy i nieujawnianie ich osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody (s. Prywatność danych).
Masz pytania dotyczące szkoleń, terminów, treści i organizacji?

Prosimy o kontakt:

Jerzy Kobierzyński

Telefon +49 (0)2202 25 43 58
E-mail