My, zespół DICAD Systeme GmbH, od ponad 30 lat rozwijamy oprogramowanie dla budownictwa. Szczególny nacisk kładziemy na obszar CAD/BIM w projektowaniu konstrukcyjnym. Koncentracja ta do dziś jest wielkim sukcesem. Dzięki STRAKON firma DICAD jest niezrównana pod względem inżynierii i konstrukcji prefabrykowanych, szczególnie w zakresie planowania zbrojenia. To sprawia, że cały zespół DICAD jest dumny i zachęca do dalszego rozwoju.

Zawsze skupiamy się na naszych klientach, z którymi chcemy wspólnie kształtować przyszłość i rozwijać się w praktyczny sposób. Solidna struktura akcjonariatu, składająca się ze znanych i odnoszących sukcesy firm z branży budowlanej, zapewnia nam również podstawy do wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju produktów.

Obecne i przyszłe wyzwania polegają na dalszym rozwijaniu metod planowania i narzędzi planowania. Ważną rolę odgrywa tu również BIM (Building Information Modeling). Jednym z celów naszej firmy jest perfekcyjna integracja z łańcuchami procesowymi BIM oraz optymalna i łatwa realizacja wymagań BIM w STRAKON. Jednakże w centrum naszych działań pozostaje strona praktyczna oraz życzenia naszych klientów.

Wiele biur projektowych oraz fabryk prefabrykatów, które z nami współpracują, może potwierdzić, że relacje z klientami są w centrum uwagi firmy DICAD. Bezpośrednia komunikacja, szybka pomoc, udział w dalszym rozwoju, np. poprzez grupy robocze zajmujące się poszczególnymi tematami, oraz otwarte słuchanie potrzeb wynikających z codziennej praktyki stanowią podstawę tej relacji.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem DICAD, z przyjemnością przedstawimy Ci nasze produkty bez zobowiązań, abyś również mógł przekonać się o ich wysokiej jakości.

DICAD Systeme GmbH

Mike Richter
Dyrektor zarządzający DICAD Systeme GmbH

Dowiedz się więcej o BIM:

BIM w projekcie konstrukcyjnym