Kontrola modelu i kontrola kolizji 3D (de)

Wysyłanie modeli przez IFC jest obecnie uważane za standard. Projektanci, którzy mają za zadanie określić zmiany są komfortowo wspierani w STRAKON przez kontrolę modelu. Elementy zbrojeniowe i montażowe można również łatwo sprawdzić pod kątem ewentualnych konfliktów.

Budownictwo ogólne/inżynierskie

Ściana i strop z betonu masywnego (de)
Modelowanie balkonów 3D (de)
Planowanie 3D z szablonem 2D PDF (de)
Zbrojenie po okręgu leja 3D (de)
Zbrojenie 3D w STRAKON (de)
Model BIM w konstrukcjach żelbetowych i stalowych (de)

Budownictwo prefabrykowane

Projektowanie form szalunkowych balkon 3D (de)
Prefabrykowane elementy konstrukcyjne i planowanie elewacji 3D (de)
Stosowanie kotew Philipp Sandwich (de)
Projektowanie form szalunkowych Schody 3D (de)
Projektowanie schodów (de)

Planowanie BIM

Kontrola modelu i kontrola kolizji 3D (de)
Proces BIM dla inżynierów budownictwa (de)
Projektowanie otworów BIM (de)

1. kroki w STRAKON

Od modelu 3D do rysunku 3D (de)
Ściana i strop z betonu masywnego (de)
Nowy rysunek - Interfejs użytkownika - Administracja rysunków (de)
Kolory - Pisaki - Listwa narzędziowa (de)
Quickbox (Ulubione) (de)
Linie - Teksty – Tabelka rys. - Symbole (de)
Wymiary – Koty wysokościowe (de)
Doświadcz STRAKONa jeszcze intensywniej na naszym kanale DICAD-YouTube "DICADofficial".