Planowanie BIM z danymi
Planowanie BIM z danymi
Wizualizacja budynków przemysłowych
Wizualizacja budynków przemysłowych
Planowanie BIM w budownictwie
Planowanie BIM w budownictwie

Planowanie BIM

BIM oznacza Building Information Modeling modelowanie informacji o budynku. Jest to proces planowania, który koncentruje się na zabezpieczeniu kosztów, przestrzeganiu harmonogramów, poprawie jakości i zrównoważonym rozwoju. Oprócz planowania, metoda BIM koncentruje się również na budowie budynków i zarządzaniu nimi.

Konkretnie rzecz ujmując, wszyscy uczestnicy projektu powinni współpracować z BIM wcześniej, ściślej i w sposób bardziej usystematyzowany, koordynując swoje działania zgodnie z korzyściami partnerów projektu. W rezultacie cały proces planowania zyskuje na jakości, a po jego zakończeniu można uniknąć wielu przesunięć.

Otwarta wymiana danych BIM / Open BIM

W celu optymalnego wsparcia procesu BIM niezbędne jest oprogramowanie obsługujące ten proces. Wszyscy partnerzy projektu korzystają z własnych specjalistycznych aplikacji. W przeszłości dowiedzieliśmy się, że BIM nie jest wykonalne tylko w przypadku jednego modelu, nad którym pracują jednocześnie wszyscy planiści. Wszyscy partnerzy projektu zachowują raczej swój własny model w odpowiedniej aplikacji. Modele te muszą być jednak inteligentnie skoordynowane.

Rozwiązania programowe obsługujące technologię BIM

Oprogramowanie CAD STRAKON jest doskonałym narzędziem BIM do planowania konstrukcyjnego, za pomocą którego można bardzo dobrze zintegrować się z łańcuchami procesowymi BIM. Na przykład, otrzymujesz od architekta dane 3D IFC, które można wykorzystać w STRAKON do planowania szalunków i zbrojenia. Przygotowane dane można następnie udostępnić na przykład do planowania TGA za pośrednictwem IFC. Program CAD STRAKON aktywnie wspiera koncepcję Open BIM. Specjalnie opracowana technologia "Cube" zainspiruje Cię.

Optymalizacja procesów zmian - sprawdzanie konfliktów (Model Checker)

Jeśli coś się teraz zmieni w projekcie, możesz wygodnie wprowadzić to w modelu STRAKON-3D. Można to zrobić ręcznie lub automatycznie. Wszystkie plany szalunków i zbrojeń opracowane na podstawie modelu konstrukcyjnego są automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian. Zbrojenie, wyciągi prętów, listy, dane transferowe, wymiarowanie i kreskowania są inteligentnie przenoszone i dlatego są aktualne w całym projekcie.

STRAKON umożliwia automatyczne otrzymywanie wielu informacji z modelu. Porównanie różnych modeli (od różnych partnerów projektu, kilku poziomów indeksów lub wariantów projektu) może być również łatwo zrealizowane przez zintegrowany kontroler BIM (kontroler modelu) w ramach STRAKON. Na przykład, można automatycznie porównać plany z TGA z planami z projektu konstrukcyjnego, a STRAKON pokazuje, gdzie pojawią się problemy.

Czym jest model BIM?

Model BIM składa się z różnych modeli branżowych, wintegrowany w Model koordynacji BIM.

Model BIM = model koordynacji BIM

Rozwój i rozwiązania BIM - Przyszłość budownictwa

Firma DICAD Systeme GmbH jest członkiem organizacji buildingSMART.

buildingSMART

Organizacja ta opracowuje i definiuje standardy Modelowania Informacji o Budynku oraz certyfikuje format wymiany danych IFC. DICAD jest aktywnie reprezentowany w grupie użytkowników projektu konstrukcyjnego w buildingSMART. Umożliwia to skoordynowany i praktyczny dalszy rozwój standardów BIM w programie CAD STRAKON.

STRAKON posiada certyfikat IFC4 w buildingSMART International.

DICAD aktywnie wspiera ideę "Open BIM" dla otwartej, niezależnej od oprogramowania wymiany danych. Dlatego też w celu wymiany danych zgodnie ze standardami Open BIM intensywnie naciskamy na rozwój naszego interfejsu IFC, aby spełnić wysokie wymagania jakościowe naszych użytkowników.

Open BIM

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach BIM dla inżynierów budownictwa:

Oprogramowanie CAD 3D STRAKON

Pozwólcie nam Państwo przekonać się w prezentacji na żywo.

Uzgodnienie terminu
Jesteś zainteresowany?

Pozwól nam bez zobowiązań doradzić i dowiedz się, jakie korzyści zaoferować może Ci nasze oprogramowanie.

Prezentacje

Obejrzyj niewiążącą demonstrację produktów DICAD przez Internet.