Program Downloads

Tutaj można znaleźć aktualne poprawki do programu STRAKON oraz pliki do pobrania dla sterowników, przeglądarek itp.

Akcesoria 3D

Tutaj znajdziesz akcesoria 3D w formacie STRAKON od różnych producentów. Można skopiować te wbudowane katalogi części do środowiska STRAKON i używać ich natychmiast, bez konieczności wprowadzania dalszych ustawień.

STRAKON Tekstury

Tutaj można pobrać obrazy, np. matryce różnych producentów. Można je otworzyć w programie STRAKON w administracji tekstur jako obraz i natychmiast użyć w zarządzaniu powierzchniami i materiałami.

Wymiarowanie kotew typu sandwich

Na następnej stronie zestawiliśmy linki do różnych producentów oprogramowania do projektowania systemów kotew warstwowych, które są kontrolowane przez STRAKON.