• Licencja studencka jest nieodpłatna i służy studentom w celach niekomercyjnych na okres studiów!
  • Projekty i plany utworzone na licencji studenckiej NIE są kompatybilne z "normalnymi" licencjami.
  • Know-how firmy STRAKON zapewnia dobre możliwości zatrudnienia w inżynierii budowlanej, jak również w budownictwie prefabrykowanym dla wielu klientów firmy DICAD Systeme GmbH.

Zakres

  • STRAKONpremium pełna wersja do użytku niekomercyjnego (darmowa wersja studencka)
  • Projektowanie CAD 2D/3D/BIM
  • Podręczniki i broszury oraz Video w Menu "?" w programie STRAKON

Zamówienie licencji

Zamawiam wersję studencką