Studenci

Studenci na czas studiów mają możliwość używania programu STRAKON do celów kształcenia.

Licencja studencka otrzymasz w formie Download-Linku. Jej ważność pokrywa sie z terminem zakończenia studiów. Po instalacji nie jest wymagane żadne uwolnianie modułów.

Zamawiam niniejszym wersję studencką STRAKON jako:
(wazne do 01.11.2019)Studencka umowa licencyjna

Dołączam aktualne zaświadczenie z uczelni, że jest się studentem
(tylko pliki Grafiki lub PDF do max. 2 MByte)

Po zamówieniu otrzymasz potwiedzenie e-mail i link do ściągnięcia aktualnej wersji studenckiej STRAKON.

Życzymy wiele przyjemności w konstruowaniu, zbrojeniu i modelowaniu w STRAKON!
Wszelkie informacje uzyskasz pod adresem e-mail .
Obowiązują Ogólne zasady funkcjonowania przedsiebiorstw firmy DICAD Systeme GmbH.