Zbrojenie 3D w STRAKON (DE)

Zbrojenie 3D ma kilka zalet. Bardzo dobrze widać, czy np. węzeł zbrojenia można stosować w praktyce. STRAKON bierze również pod uwagę rzeczywistą średnicę pręta. Ponowny rozkład zbrojenia w innym widoku nie jest konieczny, ponieważ zbrojenie 3D automatycznie przejmuje to zadanie.a

Budownictwo ogólne / inżynierskie

Ściana i strop z betonu masywnego (DE)
Modelowanie balkonów 3D (DE)
Planowanie 3D z szablonem 2D PDF (DE)
Zbrojenie po okręgu leja 3D (DE)
Zbrojenie 3D w STRAKON (DE)
Model BIM w konstrukcjach żelbetowych i stalowych (DE)

Budownictwo prefabrykowane

Modelowanie ścian Sandwich, wbudowane akcesoriów 3D, zbrojenie 3D (DE)
Projektowanie form szalunkowych balkon 3D (DE)
Prefabrykowane elementy konstrukcyjne i planowanie elewacji 3D (DE)
Stosowanie kotew Philipp Sandwich (DE)
Projektowanie form szalunkowych Schody 3D (DE)
Projektowanie schodów (DE)

Planowanie BIM

Wizualizacja projektów BIM (DE)
Kontrola modelu i kontrola kolizji 3D (DE)
Proces BIM dla inżynierów budownictwa (DE)
Projektowanie otworów BIM (DE)

Tutorial STRAKON

Wydanie rysunku - wydruk listy - drukowanie - wydanie pliku (DE)
Zbrojenia 2D-3D-Cube - Planowanie zbrojenia BIM (DE)
Od modelu 3D do rysunku 3D (DE)
Ściana i strop z betonu masywnego (DE)
Nowy rysunek - Interfejs użytkownika - Administracja rysunków (DE)
Kolory - Pisaki - Listwa narzędziowa (DE)
Quickbox (Ulubione) (DE)
Linie - Teksty – Tabelka rys. - Symbole (DE)
Wymiary – Koty wysokościowe (DE)
Doświadcz STRAKONa jeszcze intensywniej na naszym kanale DICAD-YouTube "DICADofficial".