STRAKON 2020: Oprogramowanie na następną dekadę

Wraz z nową wersją 2020 oprogramowanie do modelowania i projektowania STRAKON firmy DICAD rozszerza swój zakres funkcjonalny w ważnych obszarach związanych z projektowaniem konstrukcji.

Stale rozwijane oprogramowanie każdą nową wersją staje się lepsze, bardziej wartościowe i wszechstronne. Nowa wersja 2020 rozszerza zakres możliwości programu STRAKON o dodatkowe funkcje - na przykład w zakresie architektury, inżynierii, projektowania prefabrykatów, zbrojenia, wspólnego projektowania w technologii BIM lub planowania mostów 3D. Nowe funkcje zapewniają firmom większą wydajność, lepsze przepływy procesów i sprawiają, że projektanci są w stanie sprostać przyszłym zadaniom i wyzwaniom w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Nowa koncepcja modelowania mostów 3D

Dzięki nowej koncepcji projektowania mostów, nowa wersja STRAKON 2020 udoskonala swój obszerny program oraz paletę narzędzi, za pomocą których można łatwo tworzyć i elastycznie modyfikować nawet skomplikowane projekty mostów. Dane o trasie i nachyleniu wymagane do projektowania mogą być importowane lub wprowadzane ręcznie. Poziomy stacji można zdefiniować na wygenerowanej na tej podstawie trasie 3D, na podstawie której można indywidualnie dostosować standardowe przekroje. W ten sposób most może być w razie potrzeby zintegrowany z cyfrowym modelem terenu. W ten sposób nawet skomplikowane przyczółki mostów można wygodnie zaprojektować w trzech wymiarach.

BIM-Koncepcja projektu mostu
BIM-Koncepcja projektu mostu

Jeśli dane trasy zostaną zmienione, cała płyta pomostowa automatycznie dostosuje się do nowej trasy. Kompletne posadowienie mostu, takie jak pale, słupy lub przyczółki, może być również łatwo zintegrowane z tą koncepcją.

Efektywna praca z szablonami 3D

STRAKON 2020 oferuje również sprytne rozwiązania w zakresie tworzenia identycznych lub podobnych komponentów/akcesoriów 3D. Tak na przykład, poszczególne obiekty 3D z wbudowanymi komponentami/akcesoriami i przykładowym zbrojeniem generowanym w 3D mogą być zblokowane i zapisywane w bibliotece jako element typu "Flex".Następnie element "Flex" może zostać wbudowany do projektu i dostosowany do aktualnych wymagań w zakresie geometrii. Na przykład, w bibliotece można zapisać zbiornik pompy składający się z różnych obiektów 3D i zbrojenia wygenerowanego w 3D. Następnie geometria zbiornika może być indywidualnie dopasowana w zależności od potrzeby.

Zaleta: Złożone, identyczne lub podobne obiekty nie muszą być modelowane kilkakrotnie, a wszelkie istniejące zbrojenie 3D automatycznie dostosowuje się do nowej geometrii. Jeśli elementy typu „Flex” zapisane i przechowywane w bibliotece nie są rozbijane na poszczególne obiekty podczas wstawiania, wszystkie wstawione kopie wraz ze zbrojeniem 3D zmieniają się automatycznie po jednokrotnej zmianie wstawionego elementu typu "Flex".

Szablony 3D – okno z zbrojeniem nadproża i częścią szalunku
Szablony 3D – okno z zbrojeniem nadproża i częścią szalunku

Łatwiej z 2D do 3D

Nowa "Planarna koncepcja", która została zintegrowana z narzędziem do orientacji i sterowania w STRAKON-Cube, umożliwia łatwiejsze modelowanie budynków piętrowych i lepsze wsparcie przy przechodzeniu z 2D na 3D. Tutaj rzuty kondygnacji są wprowadzane w widoku od góry w sposób zorientowany na plan, co upraszcza proces projektowania 3D. Podobnie jak w przypadku planowania 2D, użytkownik pracuje na poziomie wysokości i może wprowadzać i edytować obiekty w trzech wymiarach. W szczególności nowe uchwyty do edycji ułatwiają zmianę szerokości, wysokości i długości ścian w widoku planu.

Nowe obiekty "Belka" i "Słup" mogą być modyfikowane w podobnie intuicyjny sposób. Aby użytkownik wiedział, na którym poziomie aktualnie się znajduje, wysokość poziomów konstrukcji jest wyświetlana w sposób ciągły.

Ponadto funkcja modelowania ściany została funkcjonalnie rozszerzona: wysokość ścian może być teraz definiowana globalnie lub lokalnie za pomocą węzłów wysokościowych. Otwory w ścianach mogą być teraz definiowane w punktach odniesienia dzięki ulepszonej koncepcji wprowadzania danych. Kolejna funkcja pozwala na dzielenie ścian i częściową zmianę grubości ściany. Również nowy "SmartClick" w STRAKON-Cube pozwala na szybszą pracę w różnych miejscach, jak np. wywoływanie funkcji podczas przejmowania parametrów zbliżanego obiektu lub też możliwość łączenia ścian lub linii, skracania ich i generowania połączeń.

Szybciej z modelu 3D do planu 3D

STRAKON 2020 automatycznie generuje prawidłowe plany 3D z modelu 3D i odciąża użytkowników od czasochłonnych prac rysunkowych 2D. Domyślne ustawienia programu zapewniają, że rzuty kondygnacji, widoki i przekroje są wyświetlane prawidłowo. Funkcja widoku inżynierskiego odtwarza widoki z góry w sposób przyjazny dla inżyniera. Powierzchnie elementów wznoszących się, takich jak ściany lub słupy, są automatycznie oznaczane kolorem lub standardowym kreskowaniem zgodnie z ustawieniami, co zwiększa czytelność planu. Otwory i wgłębienia są automatycznie oznaczone w widoku 3D symbolem krzyża lub przekątnej. Obiekty i komponenty mogą być automatycznie oznaczane w planie. Również właściwości powierzchni elementów są wyświetlane automatycznie, np. w celu oznaczenia symbolem strony wypełnienia elementów prefabrykowanych w planie.

Efektywne zbrojenie "Cube" bezpośrednio w modelu

Rozszerzono również tzw. "zbrojenie Cube", które oprócz zbrojenia 3D pozwala na bezpośrednie wprowadzenie zbrojenia do modelu 3D, automatycznie wyświetla zbrojenie w widokach zbrojenia 3D i umieszcza je w planie. Poza wielokątnym układaniem prętów stalowych, do bezpośredniego układania można automatycznie wybrać różne standardowe kształty gięcia. Zbrojenie typu Cube automatycznie wykrywa inne dostępne zbrojenie 3D i odpowiednio dostosowuje grubość otuliny zbrojenia. Możliwe jest układanie prostych prętów stalowych, jak również swobodne zginanie form bez połączenia z krawędziami szalunków. Za pomocą nowej funkcji dla zbrojenia siatkami w Cube można zdefiniować pola montażowe, w których siatki mogą być układane bezpośrednio w modelu 3D, z uwzględnieniem wcześniej dokonanych ustawień.

Zbrojenie Cube zamodelowane bezpośrednio na modelu 3D
Zbrojenie Cube zamodelowane bezpośrednio na modelu 3D

Komfortowa współpraca

Aby móc pracować nad projektem 3D z kilkoma pracownikami jednocześnie, modele dla poszczególnych pięter lub etapów budowy, nad którymi trzeba pracować, były wcześniej tworzone w różnych planach. Korzystając z tzw. referencji modelowych, każdy pracownik miał możliwość obejrzenia całego modelu i wykorzystania go w zespole.

Dzięki nowej funkcji "Model projektu" w STRAKON 2020, model 3D jest generowany w obszarze pracy lub projektu, niezależnie od planu. Pozwala to kilku pracownikom nie tylko na pracę nad ogólnym modelem jednocześnie, ale również na edycję ogólnego modelu w kilku pod-modelach, jeśli posiadają oni odpowiednie uprawnienia. Gdy tylko pracownik jest aktywny na modelu częściowym, jest on widoczny dla innych, ale zablokowany do edycji. Gdy wszyscy pracownicy udostępnią edycję swoich podmodeli, cały model może być ponownie edytowany, nawet na wszystkich piętrach.

Integracja z BIM i VR, ERP i PPS

Coraz częściej projekty są realizowane z wykorzystaniem metody planowania BIM. W tym celu konieczna jest wymiana modeli 3D, w tym danych dotyczących komponentów, pomiędzy uczestnikami projektu za pośrednictwem formatu danych IFC. STRAKON 2020 obsługuje standard IFC 2x3 i IFC 4.0. Trójwymiarowe zbrojenie zawarte w modelu jest wymieniane jako "rzeczywiste" zbrojenie ze wszystkimi właściwościami, takimi jak średnica, numer pozycji itp. oraz geometria: obiektów 3D, elementów typu Flex lub akcesoriów wbudowanych w modele.

STRAKON 2020 pokazuje teraz za pomocą protokołu kontrolnego, czy wszystkie obiekty zostały zaimportowane poprawnie podczas importu IFC. Jeśli plik IFC zostanie przeniesiony do systemu prezentacji VR, projekty mogą być również przeglądane przez okulary VR, włącznie z kolorami materiałów zdefiniowanymi w STRAKONIE. Dane modelu STRAKON mogą być również wymieniane z systemami ERP, PPS i AVA, łącznie z wszystkimi danymi dotyczącymi geometrii, daty produkcji i wszelakich kalkulacji. Aby zminimalizować rozmiary danych, dane o geometrii mogą być w razie potrzeby filtrowane.

Dla projektów konstrukcji prefabrykowanych tworzonych za pomocą oprogramowania STRAKON, które mają następnie zostać zintegrowane z systemem ERP/PPS, nowa synchronizacja danych umożliwia dwukierunkową wymianę danych. Dzięki temu dane 3D/BIM mogą być nie tylko przenoszone do systemu ERP, ale również synchronizowane z systemu ERP do CAD. Dane te mogą być następnie wykorzystane w programie STRAKON do wizualizacji lub przedstawienia ich na modelu.

Zparametryzowane akcesoria 3D

Akcesoria 3D mogą być w STRAKONIE 2020 pozycjonowane jeszcze bardziej elastycznie - albo jako domyślne, jako następna wolna pozycja, albo jako stały numer pozycji w projekcie. Można również przypisać podpozycje dla tych części/komponentów 3D. Dzięki nowej parametrycznej metodzie tworzenia akcesoriów/komponentów można wbudować ich kilka kopii, np. o różnych długościach, za pomocą jednej wbudowanej części 3D. Długości te są następnie wymienione w odpowiedniej podpozycji w wykazie części do zabudowy lub sumowane jako metry bieżące. Zbrojenia, które należą do części montażowej, można teraz zapisać jako zbrojenie Cube w utworzonym akcesorium 3D. Jeśli następnie w modelu zostanie zabudowany ten oto komponent, zbrojenie które jest jego elementem jest również automatycznie zapisywane do listy stali.

Nowe funkcje architektoniczne dla inżynierów budownictwa

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firma STRAKON stale rozszerza zakres swoich funkcji w kierunku architektury dla inżynierów budownictwa. Obszar ten staje się coraz ważniejszy dla klientów firmy DICAD - obok dziedzin budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej, budowy mostów, inżynierii lądowej i budownictwa prefabrykowanego - których główną działalnością jest projektowanie konstrukcyjne. STRAKON 2020 został rozszerzony o różne funkcje, na przykład o pomieszczenia: Obecnie uwzględnia się zarówno ich rodzaje zastosowania, jak i konstrukcje ścian i podłóg. Dane dotyczące pomieszczeń, takie jak obwód, powierzchnia, kubatura itp. mogą być uzupełniane o indywidualne właściwości i automatycznie analizowane na liście pomieszczeń.

Pomieszczenia ‐ Architektura dla inżynierów budowlanych
Pomieszczenia ‐ Architektura dla inżynierów budowlanych

Automatyczna ocena została również rozszerzona o powierzchnie ścian lub listy obiektów, które są automatycznie sortowane według struktury projektu na daną kondygnację. Lista elementów Flex uporządkowanych według typów części od razu pokazuje, ile podobnych części znajduje się w projekcie, co upraszcza pracę projektantów prefabrykatów.

Rozszerzono również prezentację projektu: projekty 3D mogą być teraz prezentowane w sposób przejrzysty, łącznie z realistyczną prezentacją cieni w formie perspektyw lub wirtualnych spacerów.

Dynamiczna prezentacja projektu bezpośrednio w modelu 3D
Dynamiczna prezentacja projektu bezpośrednio w modelu 3D
Jesteś zainteresowany?

Pozwól nam bez zobowiązań doradzić i dowiedz się, jakie korzyści zaoferować może Ci nasze oprogramowanie.

Prezentacje

Obejrzyj niewiążącą demonstrację produktów DICAD przez Internet.

BIM - Building Information Modeling

Co to jest BIM?

BIM oznacza Building Information Modeling modelowanie informacji o budynku. Ten proces planowania koncentruje się w szczególności na bezpieczeństwie kosztów, przestrzeganiu harmonogramów, poprawie jakości i szybkim osiągnięciu celu.

Dowiedz się więcej na temat "BIM":

BIM w projekcie konstrukcyjnym