Certyfikacja STRAKON IFC4

STRAKON jest oficjalnie certyfikowany przez buildingSMART International IFC4. Oznacza to, że wymiana danych IFC ze STRAKONEM odbywa się zgodnie z ustalonymi i oficjalnie sprawdzonymi kryteriami.

STRAKON jest jednym z niewielu systemów BIM dla inżynierów budownictwa na świecie, którzy aktywnie wspierają i certyfikują proces Open BIM. STRAKON może być zatem stosowany we wszystkich projektach, w których certyfikowane oprogramowanie BIM jest wymagane przez klienta jako podstawa do złożenia zamówienia.

Certyfikacja STRAKON IFC4
Certyfikacja STRAKON IFC4

Przegląd certyfikowanych systemów oprogramowania można znaleźć na stronie
buildingSMART International.

Jesteś zainteresowany?

Pozwól nam bez zobowiązań doradzić i dowiedz się, jakie korzyści zaoferować może Ci nasze oprogramowanie.

Prezentacje

Obejrzyj niewiążącą demonstrację produktów DICAD przez Internet.

BIM - Building Information Modeling

Co to jest BIM?

BIM oznacza Building Information Modeling modelowanie informacji o budynku. Ten proces planowania koncentruje się w szczególności na bezpieczeństwie kosztów, przestrzeganiu harmonogramów, poprawie jakości i szybkim osiągnięciu celu.

Dowiedz się więcej na temat "BIM":

BIM w projekcie konstrukcyjnym