STRAKON 2022: Gwarantowane zbrojenie

W wersji 2022 oprogramowanie do projektowania konstrukcji nośnych, zbrojenia i prefabrykatów STRAKON firmy DICAD wyznacza nowe standardy w dziedzinie BIM, projektowania konstrukcji budowlanych, architektury i mostów.

Po trzech latach wprowadzania kompletnych innowacji, oprogramowanie do zbrojenia trzeciej generacji osiągnęło bardzo wysoki poziom wydajności. Uwzględniono nie tylko know-how programistów gromadzone przez dziesięciolecia, ale także liczne sugestie i życzenia użytkowników. Dzięki temu STRAKON 2022 jest technicznie nowoczesnym i jednocześnie zorientowanym na praktykę rozwiązaniem do cyfrowego, elastycznego planowania zbrojenia BIM. Modelowanie zbrojenia Cube umożliwia szybsze, bardziej intuicyjne i bezpośrednie planowanie zbrojenia, teraz także dla elementów zaokrąglonych. Na przykład nowa funkcja "rozkład dowolny" umożliwia szybsze i niezależne od deskowania planowanie prętów stalowych i siatek, gdy nie jest możliwe bezpośrednie sprzężenie z krawędziami szalunku. Dzięki możliwości kopiowania zbrojenia jednego elementu Flex do innego, a także zapisywania go w bibliotece w celu późniejszego wykorzystania jako kopii zbrojenia, można teraz łatwiej planować podobne sytuacje zbrojenia. Dzięki tak zwanym "siatkom PXML", zbrojenie Cube wspiera teraz również programowanie maszyn gnących oraz numeryczne sterowanie systemami zgrzewania siatek.

STRAKON Zbrojenie Cube
STRAKON Zbrojenie Cube

Łatwiejsza współpraca z modelami projektów

W porównaniu z konwencjonalnym modelem planu, w którym modele 3D są przechowywane w planach, nowy model projektu oferuje korzyści, zwłaszcza przy wspólnym przetwarzaniu dużych projektów: Kompletny model jest umieszczony w obszarze projektu STRAKON, gdzie wszyscy autorzy projektu mogą go stale przeglądać i równolegle nad nim pracować. Projekt jest podzielony na submodele, tak aby wszyscy uczestnicy wiedzieli, kto i w jakim obszarze projektu może dokonywać zmian. Podmodele umożliwiają szybkie ukrywanie i wyświetlanie obszarów modelu oraz kontrolę nad przypisywaniem uprawnień. Możliwe jest również wprowadzanie zmian przez edytora w różnych podmodelach na różnych kondygnacjach. Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych projektów można w każdej chwili wywołać starsze statusy planowania, a partnerzy projektu bez bezpośredniego dostępu do modelu projektu mogą również zostać włączeni do planowania. Dzięki temu wspólna praca nad projektem, np. planowanie architektoniczne i konstrukcyjne w jednym modelu z różnych lokalizacji, staje się wygodniejsza. W budownictwie prefabrykowanym plany wykonawcze mogą być przenoszone z planu do modelu projektu w celu wykorzystania ich jako szablonu dla kolejnego elementu. Ponadto, możesz nie tylko edytować własne komponenty Flex w rysunku, ale także uzyskać dostęp do innych pozycji w projekcie bez konieczności zmiany rysunku.

Komunikuj się wygodniej za pośrednictwem BCF Manager

STRAKON 2022 obsługuje również format BCF standardu buildingSMART, który ułatwia komunikację między partnerami projektu. BIM Collaboration Format upraszcza wymianę informacji, zadań lub pytań z partnerami projektu w ramach wspólnego planowania projektu. Oprócz informacji tekstowych, w komunikacie BCF przekazywana jest również lokalizacja danego obiektu dyskusji w modelu, w tym kierunek obserwacji i zrzut ekranu. W ten sposób dany partner projektu natychmiast rozpoznaje, co jest przedmiotem dyskusji. Komunikaty BCF mogą być wymieniane z partnerem projektu na przykład za pomocą poczty elektronicznej. Komunikacja online w projekcie za pomocą "BCF Manager" firmy BIM Collab, który został zintegrowany z STRAKON 2022, jest wygodniejsza. Oznacza to, że wykryte błędy, rozbieżności lub kolizje mogą być omawiane bezpośrednio z projektu STRAKON, a ważne informacje mogą być wygodnie wymieniane.

STRAKON Integracja BIMcollab BCF Manager
STRAKON Integracja BIMcollab BCF Manager

Open BIM z IFC

Ponieważ wymiana danych poprzez IFC jest coraz częściej wykorzystywana do wymiany modeli BIM lub dopasowania modeli specjalistycznych, STRAKON wspiera również procesy OpenBIM za pomocą certyfikowanego interfejsu IFC w aktualnej wersji 4. Nowa wersja 2022 automatycznie konwertuje ściany zawarte w pliku IFC na ściany Cube, które mogą być następnie edytowane jak normalne ściany Cube lub przekształcone w ścianę podwójną. Jeśli plik IFC zawiera obiekty Sweep, np. w postaci słupów lub belek, są one przenoszone 1:1 do programu STRAKON. Można nimi manipulować za pomocą punktów zaczepienia lub wykorzystać informacje takie jak szerokość i wysokość do automatycznego opisywania w planie. Obiekty ujemne i otwory ścienne są również eksportowane jako obiekty IFC, wraz ze wszystkimi danymi. Upraszcza to np. planowanie wnęk, szczelin i otworów z partnerami projektu.

Parametryczne projektowanie konstrukcji mostu zapewniająca większą elastyczność

Rozszerzony funkcjonalnie projektant mostów i tuneli STRAKON 2022 umożliwia zautomatyzowane planowanie BIM mostów, tuneli i obiektów inżynierskich. Odpowiedni model BIM może być w każdej chwili dostosowany i służy jako podstawa do generowania planów z automatycznymi przekrojami podłużnymi, poprzecznymi i po krzywej. Nowością w STRAKON 2022 są poziome i pionowe krzywe dodatkowe, które można bardzo wygodnie wykorzystać do generowania poszerzeń, wyokrągleń lub odgałęzień w mostach. Również przekroje podłużne po krzywej mogą być teraz wprowadzane w sposób bardziej komfortowy i dający optymalne wyniki, np. przy planowaniu podbudów: nie są one wyświetlane jako rozwinięcie, lecz ortogonalnie w przekroju podłużnym z rzeczywistymi długościami zgodnie z konstrukcją mostu.

Zintegrowane konstrukcje stalowe 3D

Dzięki dodatkowemu modułowi STAHLBAU 3D "Virtual Steel" w STRAKON 2022 zintegrowany jest bardzo wydajny system konstrukcji stalowych 3D CAD. Pozwala to na wygodne planowanie konstrukcji stalowych takich jak dachy, stropy, balkony, podesty lub standardowe konstrukcje schodowe ze stali - łącznie ze wszystkimi połączeniami, rysunkami warsztatowymi i detalami. Moduł dodatkowy został tak dobrze zintegrowany z STRAKON 2022, że pracujecie Państwo w jednym modelu. Wystarczy przełączyć się pomiędzy funkcjami konstrukcji monolitycznej i konstrukcji stalowej. Oczywiście, ogólny model może być również stosowany wspólnie w planach konstrukcji monolitycznej i stalowej.

STRAKON Intergracja konstrukcji stalowych 3D
STRAKON Intergracja konstrukcji stalowych 3D

Całościowe planowanie półfabrykatów

We współpracy ze swoją siostrzaną spółką bauBIT, DICAD opracowuje nowe, zintegrowane rozwiązanie planowania dla półfabrykatów w oparciu o technologię Cube. Dzięki nowej wersji 2022 STRAKON wspiera planowanie podwójnych ścian i stropów prefabrykowanych - od planowania architektonicznego i konstrukcyjnego po produkcję. Półfabrykaty w STRAKON łączą nowoczesną architekturę oprogramowania STRAKON z efektywnymi metodami planowania bauBIT. Ponieważ półfabrykaty mogą być opcjonalnie wyświetlane lub ukrywane w modelu ogólnym, można uniknąć błędów koordynacyjnych w projekcie. Projektanci mogą w pełni skoncentrować się na swojej grupie produktów, kierownicy projektów mają oko na wszystkie grupy produktów. Umożliwia to efektywne i ekonomiczne planowanie i produkcję półfabrykatów.

STRAKON Projektowanie pólfabrykatów
STRAKON Projektowanie pólfabrykatów

Zintegrowana biblioteka BIM

Ci, którzy nie chcą sami generować pewnych obiektów za pomocą STRAKON lub nie znajdują tego, czego szukają w licznych akcesoriach 3D w formacie STRAKON od różnych producentów, takich jak Ancotech, Halfen-Leviat, Hilti, Pfeifer, Philipp, Primo, Schöck, Simpson i wielu innych, mogą skorzystać z bibliotek online. BIMcatalogs zawiera na przykład liczne obiekty i konkretne produkty różnych producentów, takie jak elementy do zabudowy, drzwi i bramy, okna i wiele innych. Ta baza danych online została zintegrowana z programem STRAKON 2022, dzięki czemu użytkownicy mają do niej dostęp bezpośrednio z programu STRAKON. Po znalezieniu odpowiedniego komponentu można go wygenerować z żądanymi parametrami i zainstalować bezpośrednio w STRAKON jako akcesorium lub element Flex za pomocą jednego kliknięcia myszką.

STRAKON Integracja BIMcatalogs
STRAKON Integracja BIMcatalogs

Automatyzacja w zakładzie produkującym prefabrykaty

STRAKON 2022 nadal napędza automatyzację w zakładzie prefabrykacji, np. poprzez zasilanie systemów zgrzewania siatek lub dalszy rozwój modułu budowy szalunków do sterowania frezarkami szalunkowymi. Moduł szalunkowy STRAKON w wersji 2022 oferuje odpowiednie innowacje. Po pierwsze łatwiejsze jest teraz planowanie zakrzywionych płyt szalunkowych, które można następnie przenieść na frezarkę CNC jako rozwinięcie lub jako plan płyty szalunkowej. Otwory pod wkręty i wiertła lub łączniki takie jak Clamex/Lamello mogą być teraz również planowane automatycznie, podobnie jak gwoździe do mocowania listew trójkątnych. Jeśli płyty szalunkowe w projekcie są dłuższe niż wymiar dostawy płyt podstawowych do frezarki CNC, można je podzielić i przenieść na frezarkę CNC z uwzględnieniem połączenia rowkowego lub wręgowego na stronie czołowej płyty szalunkowej.

Jesteś zainteresowany?

Pozwól nam bez zobowiązań doradzić i dowiedz się, jakie korzyści zaoferować może Ci nasze oprogramowanie.

Prezentacje

Obejrzyj niewiążącą demonstrację produktów DICAD przez Internet.

BIM - Building Information Modeling

Co to jest BIM?

BIM oznacza Building Information Modeling modelowanie informacji o budynku. Ten proces planowania koncentruje się w szczególności na bezpieczeństwie kosztów, przestrzeganiu harmonogramów, poprawie jakości i szybkim osiągnięciu celu.

Dowiedz się więcej na temat "BIM":

BIM w projekcie konstrukcyjnym